Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

7 okresních rad v Ústeckém kraji

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK ČR Ústeckého kraje je pobočný spolek se sídlem Rabasova 3282/3 v Ústí nad Labem. Organizuje krajské sportovní soutěže, kvalifikace na republiková finále a některá republiková kola v Ústeckém kraji. Od ledna 2019 spolupracuje na soutěžích typu B, která vyhlašuje MŠMT ČR s Domem dětí a mládeže a ZpDVPP Ústí nad Labem.

Na webových stránkách KR AŠSK ČR Ústeckého kraje najdete termíny soutěží, jejich propozice a výsledkové listiny včetně zpracovaných tabulek všech sportovních soutěží. Sportovní soutěže jsou vyhlašovány pro 1. a 2. stupeň základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií a soutěže žáků středních škol.