Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

7 okresních rad v Ústeckém kraji

Kontakty

Ústecký kraj

Sídlo

ZŠ, Rabasova 3282/3

400 11 Ústí nad Labem

Web

www.kr-assk-ust.cz

Předseda KR

Václav Pěkný

ZŠ, Rabasova 3282/3

400 11  Ústí nad Labem

tel: 604 547 050

vpekny@volny.cz

Sekretář VPP

Václav Pěkný

ZŠ, Rabasova 3282/3

400 11  Ústí nad Labem

tel: 604 547 050

vpekny@volny.cz

Pracovníci krajské rady

Jméno a příjemní funkce
Václav Pěkný předseda, sekretář VPP
ZŠ, Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem
604 547 050
Mgr. Blanka Ježková místopředsedkyně
ZŠ Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice
739 036 330
Věra Rousová předsedkyně revizní komise, účetní
ZŠ, Rabasova 3282/3, 400 11 Ústí nad Labem
732 950 824
Pavel Kucler pracovník KÚ ÚK OŠMT
KÚÚK OŠMT, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
602 115 145