Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

7 okresních rad v Ústeckém kraji

Přijetí u ministra školství, mládeže a tělovýchovy

26. 3. 2013
Foto: Přijetí u ministra školství, mládeže a tělovýchovy

V pátek 22. 3. 2013  se u příležitosti 20. výročí založení AŠSK ČR uskutečnilo setkání zástupců Asociace, jejích významných partnerů - 

- McDonald´s spol. s r. o.,  Českého olympijského výboru, Fakulty tělesné výchovy a sportu UK a ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1.

 

Setkání zahájil ministr školství, tělovýchovy a mládeže Petr Fiala


„Jsem velmi rád, že Vás mohu přivítat, velice si vážím práce Asociace školních sportovních klubů. Oceňuji, kolik lidí a s jakým nadšením se věnuje práci s malými dětmi a mládeží. Máme zde příležitost oslavit 20 let Vaší činnosti, jejíž význam rok od roku roste.“

„Chtěl bych Vám poděkovat za Vaši práci a vyřiďte, prosím, moje poděkování i kolegům, kteří tu momentálně nejsou. Rád bych předal plaketu prezidentovi Asociace Václavu Lešanovskému, kterou chápu jako ocenění celé Asociace a všech, kteří se na této záslužné práci podílejí.“

 

Václav Lešanovský poděkoval, že ministerstvo přijímá Asociaci a pomáhá ji řešit problémy a poděkoval také nižším složkám Asociace.

 

Ministr Fiala pronesl přípitek na zdraví všech spolupracovníků Asociace a na další úspěšná léta. Ujistil přítomné o své podpoře a o ochotě spoluřešit problémy provázející práci AŠSK a učitelů tělesné výchovy.

 

Po té převzal slovo náměstek ministra Jan Kocourek

Pozdravil delegaci jménem ministerstva a znovu poděkoval členům Asociace za práci, kterou odvádí.

Předal plakety k 20 letům AŠSK zástupcům krajských rad.

 

Generální sekretář Ladislav Petera nastínil některé problémy v legislativě, jejichž řešení by pomohlo zlepšit práci s dětmi v oblasti sportu a hodnocení učitelů – tělocvikářů. 

Také ocenil, že Asociace má své místo ve struktuře sportu v České republice a je připravena na celostátní úrovni pomoci řešit koncepci sportu na školách.

 

Náměstek Kocourek reagoval na jednotlivé připomínky generálního sekretáře. Seznámil přítomné se záměry ministerstva jak situaci řešit hlavně prostřednictvím vyhlašování rozvojových programů. V oblasti legislativy se připravuje zákon o podpoře sportu.

 

Také zástupci partnerů vyjádřili svou podporu Asociaci a zájem na další spolupráci.

 

Setkání ukončil náměstek Jan Kocourek. Poděkoval znovu všem, kteří pracují s dětmi, školám, zastupitelům v obcích a krajích a firmám – partnerům, kteří se podílejí na zabezpečování  projektů, protože to jsou projekty, které mohou naší společnosti prospět.

Fotografie ze setkání