Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

7 okresních rad v Ústeckém kraji

Školní cena Fair play za rok 2012 patří Markétě

18. 3. 2013
Foto: Školní cena Fair play za rok 2012 patří Markétě

Klub fair play Českého olympijského výboru se v letošním školním roce rozhodl věnovat velkou pozornost sportujícím dětem a mládeži.

Na sportovních soutěžích Asociace školních sportovních klubů ČR si ve spolupráci s pořadateli vytýčil jako hlavní cíle popularizovat a propagovat činy Fair play na školách a v médiích. Školní sportovní kluby, okresní a krajské rady AŠSK ČR mohou samy tuto cenu udělovat nebo navrhovat mladé sportovce na udělení Školní ceny Fair play ČOV, jejímiž garanty jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Olympijskou akademií a Českým klubem fair play Českého olympijského výboru.

V říjnu 2012 jsem v tisku popsala událost, která se přihodila při okresním kole v přespolním běhu středních škol, který se konal v Bystřici p.H.: při závodě družstev žákyně holešovského gymnázia upadla a nepříjemně si podvrtla kotník – když zjistila její kolegyně z týmu Markéta Možíšová, co se stalo,  okamžitě přerušila závod, pro zraněnou spolužačku se vrátila a pomohla jí s nepříjemným zraněním dojít za přítomnými zdravotníky, přičemž zraněné kamarádce během transportu vydatně pomáhala. Protože celá událost splňovala podmínky pro udělení výše zmíněné ceny, navrhla Krajská rada AŠSK ČR Zlínského kraje Markétu na tomto ocenění.

V minulém týdnu obdržela Markéta Možíšová pozvánku na slavnostní vyhlašování Školní ceny Fair play za rok 2012, které proběhne 19. března 2013 v Kongresovém sále Centra pohybové medicíny v Praze. Za Krajskou radu AŠSK ZLN, všechny sportovce a trenéry Markétě srdečně blahopřeji a děkuji ji jí za férové sportovní chování, které sice znevýhodnilo její družstvo při závodě, ale ukázalo všem sportovcům i přihlížejícím divákům, co znamená chovat se „fér“ – pomoci kamarádce i za cenu znevýhodnění vlastního družstva.

Idea novodobého olympismu vyjadřuje odvěké tužby po přátelství a spolupráci a svou podstatou se prolíná s pokrokovým chápáním výchovy a vzdělání. Stala se tak významným výchovným prostředkem, protože je odrazem dávného ideálu harmonicky tělesně i duševně rozvinutého člověka. Proto je tak důležité šířit zásady fair play především mezi školní mládeží a dětmi.

Fotografie

 

Mgr. Svatava Ságnerová