Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

7 okresních rad v Ústeckém kraji

Čestné občanství Josefa Masopusta

2. 11. 2012
Foto: Čestné občanství Josefa Masopusta

V pátek 19. 10.  získal Josef Masopust, patron projektu Pohár Josefa Masopusta, čestné občanství 

hlavního města Prahy.  Více informací