Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

7 okresních rad v Ústeckém kraji

Nejbližší soutěže

Krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 1/2020

Číslo 1/2020 - PDF | eBook
Všechna čísla (34)

Ohlédnutí za seminářem v Benešově

16. 10. 2019
Foto: Ohlédnutí za seminářem v Benešově

Ve Vzdělávacím středisku Benešov se ve dnech 11.-12. 10. 2019 uskutečnil každoroční seminář předsedů Okresních a Krajských rad Asociace školních sportovních klubů České republiky, jejich revizorů a hospodářů. 

Ačkoliv byl hlavní program nachystaný na sobotu 12. října, mnozí účastníci se do Benešova začali sjíždět již o den dříve. Využili tak příležitosti diskutovat dění ve svých domovských Okresních či Krajských radách, sportovní či ekonomické záležitosti a další témata se členy Výkonného výboru a sekretariátu AŠSK. Diskuze, vyměňování zkušeností z dění v radách, přátelské rozhovory nebo sledování přímého přenosu fotbalového utkání Česko‑Anglie zpříjemňoval přichystaný raut, což podtrhovalo neformální atmosféru večera.

Zmíněná oficiální část semináře byla zahájena po příjezdu zbylých účastníků semináře úvodním proslovem prezidentky AŠSK ČR, paní Mgr. Svatavy Ságnerové. Přivítání účastníků a nastínění programu semináře bylo doplněno slavnostním předáním čestného uznání panu Mgr. Miroslavu Coufalovi za rozvoj školního sportu v Olomouckém kraji. Miroslav Coufal, který od roku 1992 jakožto okresní předseda organizoval sportovní soutěže středních a později i základních škol, oznámil ukončení své činnosti ve funkci okresního předsedy AŠSK v okrese Olomouc k datu 31. 12. 2019. 

Program semináře byl rozdělen do dvou bloků - zvlášť pro okresní a krajské předsedy, zvlášť pro hospodáře a revizory. V kongresovém sále, kde probíhal seminář předsedů, byla projednávána tato témata: 

BLOK 1 

Vedený Mgr. Svatavou Ságnerovou a Mgr. Leošem Bímem

 • Projekt Sportuj ve škole 
 • Soutěže ISF
 • Centra sportu 
 • Partneři AŠSK ČR
 • Věkové kategorie, nově zařazené soutěže typu "B"
 • Program Excelence

BLOK 2 

Vedený Bc. Ing. Romanem Kuběnou

 • Rušení sportovních klubů a pobočných spolků
 • Dotace roku 2019
 • Provozní informace

Program pro hospodáře a revizory rovněž tvořily dva bloky:

BLOK 1 

Vedený Bc. Ing. Romanem Kuběnou

 • Financování projektů prostřednictvím dotačního programu
 • Financování sportovních soutěží typu B a C 
 • Změny v procesu žádání dotací
 • Rozdělení financí pro účely pořádání sportovních soutěží
 • Financování pro rok 2020

BLOK 2 

Vedený Ing. Martinou Odstrčilíkovou

 • Cestovní náhrady
 • DPP, DPČ

Seminář v Benešově absolvovalo celkem 91 předsedů, revizorů a hospodářů, dále členové sekretariátu AŠSK ČR a členové Výkonného výboru AŠSK ČR - Mgr. Svatava Ságnerová, Bc. Ing. Roman Kuběna a Mgr. Leoš Bím.

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že seminář byl pro všechny přínosem.  

Více fotografií najdete zde.