Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

Krajská rada AŠSK Ústeckého kraje

7 okresních rad v Ústeckém kraji

Nejbližší soutěže

Krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 1/2020

Číslo 1/2020 - PDF | eBook
Všechna čísla (34)

GDPR - Otázky a odpovědi

4. 11. 2018

S novým nařízením GDPR od Evropské unie jsme daly dohromady základní otázky a odpověďi.

Foto: GDPR - Otázky a odpovědi

1. Nestačí, že škola disponuje u svých žáků souhlasy s GDPR?

Souhlas, který je udělený jiné instituci, je nedostatečný. Potřebujeme souhlasy přímo pro AŠSK, protože nakládáme s osobními údaji, které poskytujeme třetím stranám (MŠMT, dodavatelé, média,…) a používáme fotky a videa z našich akcí na webu, sociálních sítích, pro tištěné a online dokumenty AŠSK, atp.

 

2. Nestačí, když nám škola oficiálně potvrdí, že souhlasy má?

Ani takové potvrzení bohužel nestačí, přestože bychom vyspecifikovali přesně všechny členy a podepsali si takový dokument se školou, byl by GDPR souhlas udělený pouze škole a ne AŠSK. Proč potřebujeme souhlas určený výhradně AŠSK je uvedeno v odpovědi na otázku číslo 1.

 

3. Nestačí souhlasy s GDPR, které necháváme schvalovat pro krajské úřady či město?

Ani pokud je takový souhlas směřovaný přímo pro specifickou akci (účast v soutěži, přítomnost na akci,…) krajskému či městskému úřadu, není určen přímo pro AŠSK. Proč potřebujeme souhlas určený výhradně AŠSK je uvedeno v odpovědi na otázku číslo 1.

 

4. Lze spojit GDPR souhlas s jiným dokumentem - např. přihláškou na soutěž, přihláškou do AŠSK?

GDPR souhlas nelze spojovat s žádným dalším dokumentem, který se podepisuje, protože by se při posouzení mohlo jednat o tzv. vynucený souhlas. U přihlášky by to mohlo vzbudit dojem, že bez GDPR souhlasu není možné např. členství nebo účast na soutěži.

 

5. Co když dítě/zákonný zástupce odmítne souhlas podepsat? Může být členem AŠSK, může cvičit či soutěžit?

Ano! Pokud GDPR souhlas nedostanete, je možné, aby se našich aktivit kdokoli účastnil. Jen je třeba ohlídat, aby se jeho osobní údaje neobjevily v médiích, tištěných materiálech, brožurách, atp. Pokud jde například o výsledky či krátkou zprávu na našich internetových stránkách, je v našem tzv. oprávněném zájmu, je zveřejňovat. Oprávněný zájem je vše, co se dá očekávat např. při účasti na soutěži. Každý před soutěží tuší, že po skončení vzniknou výsledky a budou zveřejněny např. na webu.

 

6. Kde a jak skladovat GDPR souhlasy?

GDPR souhlasy členů zůstávají v sídle svého místního školního sportovního klubu v originálech, scan/fotokopie by měly být archivovány elektronicky na Okresních radách. Doba archivace je deset let.

 

7. Musí mít žáci GDPR souhlasy při účasti na soutěži?

Členové souhlas na soutěže nepotřebují, mají ho podepsaný pro svůj školní sportovní klub. Nečlenové by měli souhlasy odevzdat před soutěží. Pokud je neodevzdají, soutěžit mohou, ale je třeba ohlídat, aby se jejich osobní údaje neobjevily v médiích, tištěných materiálech, brožurách, atp. Viz odpověď na otázku č. 5.

 

8. Musí souhlas vždy podepsat zákonný zástupce dítěte?

Pokud překročí člen či žák věk 18 let, podepisuje GDPR souhlas sám, není třeba souhlasu zákonného zástupce. V opačném případě je nutné, aby souhlas GDPR podepsal zákonný zástupce dítěte.

 

9. Co dospělí na akcích AŠSK? 

Pokud jde o vedoucí, učitele atp. doporučujeme na akcích, kde se fotí, natáčí video a jsou zde média, rovněž nechat podepsat souhlasy GDPR. To samé se týká všech organizátorů, rozhodčích, technických čet, atp. Primárně je toto doporučení pro všechna republiková finále, u menších akcí je to na Vašem zvážení.


ZPĚT